Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke
Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Mariska Brouwer Coaching, gevestigd te Weesp (1382 SR, 82) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82829829.

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website of mij via e-mail, telefoon of anderszins uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u mij uw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Ik gebruik uw gegevens niet voor andere doeleinden. Indien u een traject aan gaat met Mariska Brouwer Coaching, dan beschik ik over meer persoonsgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader voor de met u overeengekomen coaching en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht. Zonder uw toestemming deel ik uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen
Mariska Brouwer Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de samenwerking. Wel dien ik mij te houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst.  factuurgegevens 7 jaar bewaren. Persoonsgegevens die in het kader van uw samenwerking met Mariska Brouwer Coaching zijn verzameld, worden niet langer dan 12 maanden na afloop van uw samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd. Het is mogelijk dat in een overeenkomst met betrekking tot specifieke gegevens een andere bewaartermijn is overeengekomen. Dan geldt deze overeengekomen bewaartermijn.

Beveiliging
Ik heb er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig zijn bij Mariska Brouwer Coaching. Bij de verwerking van persoonsgegevens maak ik gebruik van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om de privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, heb ik met verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen. Mariska Brouwer Coaching blijft verwerkingsverantwoordelijke. Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

Rechten betrokkenen
Mariska Brouwer Coaching respecteert uw privacy en werkt ten alle tijde mee aan de de rechten die u in dit verband heeft. Denk hierbij aan het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met mij opnemen via contact@mariskabrouwer.nl. 

Privacy verklaring

Mariska Brouwer Coaching